Poznaj iCDE

Efektywny proces wspierany technologią

Jak działa iCDE?

Nowoczesny system CDE
dla każdego

iCDE to platforma, dzięki której Twoja praca będzie łatwiejsza i bardziej efektywna. Niezależnie od tego, jakie miejsce zajmujesz w organizacji czy projekcie.

01
Administrator Systemu

Odpowiada za wprowadzenie standardów informacyjnych organizacji i nadzoruje ich stosowanie. Decyduje, kto ma dostęp do systemu. Wprowadzanie zmian w tych zakresach jest proste dzięki automatycznej aktualizacji w trwających projektach. Administrator zarządza również szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji i danych zgromadzonych w systemie.

iCDE gwarantuje komfort jego pracy poprzez krokową strukturą konfiguracji oraz system automatycznych powiadomień.

02
Kierownik Projektu

Rozpoczyna, wstrzymuje i zamyka projekt. Wskazuje, które z określonych standardów informacyjnych będą stosowane w danym projekcie oraz określa jego strukturę. Dzięki iCDE może swobodnie dokonywać zmian. Platforma zapewnia możliwość aktualizacji standardów, procedur i ustawień projektu w dowolnym momencie bez ryzyka utraty danych.

Prosta, krokowa struktura ustawień, zawsze aktualne raporty i otrzymywane automatyczne powiadomienia pozwalają kontrolować projekt na każdym jego etapie.

03
Uczestnik Projektu

Ma dostęp wyłącznie do danych określonych jego uprawnieniami. W swojej pracy wprowadza pliki do systemu, przegląda je, pobiera, aktualizuje lub udostępnia innym. Ma możliwość uruchomienia określonych procesów, między innymi prosząc o sprawdzenie, komentując lub wysyłając plik z pismem przewodnim. Jest automatycznie informowany o wszelkich zdarzeniach, które są dla niego istotne.

Unikalną cechą iCDE jest możliwość personalizacji wyglądu aplikacji, struktur katalogów, widoku nazw dokumentów, filtrów czy powiadomień.

Elastyczność
i Bezpieczeństwo

To Ty decydujesz, gdzie mają być przechowywane Twoje dane. W iCDE umożliwiamy pracę z danymi w chmurze, lub na Twoim serwerze, a nawet bez dostępu do internetu.

Jeśli w trakcie projektu zmienisz zdanie i będziesz chciał(a) przenieść system z chmury na własny serwer (lub na odwrót), to zrobisz to nawet w ciągu jednego dnia!

Prostota kluczem do sukcesu

Podejmuj szybciej lepsze decyzje

Import masowy plików

Unikalną cechą iCDE jest możliwość szybkiego importu dużej liczby plików ze źródła zewnętrznego. Pliki mają automatycznie nadawane nazwy zgodne z przyjętym w projekcie standardem. Dzięki temu bardzo łatwo można wykorzystać iCDE również w trwających projektach. Importowane pliki mogą mieć nazwy:

  • zgodne ze standardem używanym w projekcie;
  • ustandaryzowane poprzez stosowanie innego standardu nazewnictwa i/lub strukturę katalogów;
  • całkowicie dowolne.

Szczegółowe informacje o każdym pliku

Korzystając z widoku Single File View, można uzyskać wszelkie informacje dotyczące statusu i historii każdego pliku:

  • dane podstawowe (autor czy branża, firma, etap projektu),
  • atrybuty w zakresie określonym dla projektu (np. lokalizacja, typ danych w pliku czy jego zawartość)
  • aktualny stan pliku (np. numer rewizji, kod zdatności),
  • historię wersji,
  • historię procesów jakim plik był poddany,
  • dokumenty załączone do pliku i pliki powiązane,
  • dla wybranych formatów plików dostępny jest podgląd ich zawartości.

Portfolio projektów użytkownika

Użytkownicy platformy mogą jednocześnie uczestniczyć w wielu projektach, pełniąc w nich różne funkcje i posiadając różne uprawnienia. Widok Portfolio pozwala na szybki dostęp do wybranego projektu, a okno bieżących powiadomień umożliwia natychmiastowe przejście do plików/projektów wymagających uwagi i podjęcia określonych działań.

Intuicyjny system uprawnień

Każdy uczestnik projektu ma nadawane uprawnienia, dzięki którym posiada dostęp do określonych grup plików, może uruchamiać określone procesy, czy podejmować decyzje o różnym poziomie odpowiedzialności. Uprawnienia użytkownika mogą mieć różne poziomy dla różnych projektów i być zmieniane podczas trwania projektu.

Repozytorium projektu

Okno repozytorium projektu umożliwia szybki podgląd aktualnego stanu plików znajdujących się w danym katalogu lub grupie katalogów. Pliki są wyświetlane w nazwach oryginalnych lub zgodnych z przyjętym standardem nazewnictwa wraz z aktualną rewizją, przeznaczeniem (kodem zdatności), czy statusem ostatniego procesu jakiemu był poddany plik.

Obszary Work in Progress

Zgodnie z normą PN-EN ISO 19650 każda firma/organizacja uczestnicząca w zadaniu inwestycyjnym powinna posiadać chroniony obszar pracy własnej (WIP, czyli Work in Progress). Definiując strukturę projektu wskazuje się obszary WIP, które mogą być całkowicie wydzielone lub współdzielone z innymi uczestnikami projektu. Wszelkie zmiany w obszarach WIP wymagają akceptacji uprawnionych osób, co gwarantuje nienaruszalność prywatności plików.

Funkcje iCDE

Twój klucz do świadomych decyzji

Platforma iCDE pozwala na skuteczne zarządzanie tradycyjną dokumentacją, modelami BIM i CAD oraz bazami danych GIS.

Kompletne repozytorium projektu

Pełna historia wersji i procesów każdego dokumentu

Wydzielone bezpieczne obszary pracy własnej (WIP)

Automatyzacja procesów zarządzania informacją

Standaryzacja nazw dokumentów

Import masowy dokumentacji projektowej

Eksport dokumentacji Twojego projektu poza iCDE

Możliwość pracy zgodnie z ISO 19650

Wsparcie standardów openBIM

Pracujemy zgodnie z ISO 27001 oraz ISO 9001

Roadmapa

Stawiamy na ciągły rozwój

Analiza i wizualizacja danych – Bussines Inteligence

Integracja danych CAD, BIM i GIS w środowisku 3DGIS

Moduł wspierający Cyfrowe Bliźniaki