Nazwa zadania: 

Budowa hotelu z częścią biurową i usługami, garażem podziemnym na części działki nr ewid. 57 z obrębu 2-06-01 pod zabudowę kubaturową i zagospodarowanie terenu oraz częściach działek nr ewid. 19/1, 22/1, 57 z obrębu 2-06-01 przy ul. Komitetu Obrony Robotników w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Nazwa zamawiającego:

Sangate Sancak Sp. k.

Nazwa generalnego Wykonawcy:

MIRBUD S.A.

Nazwa podwykonawcy i zakres jego prac podwykonawczych:

InfraByte sp. z o. o., dostarczenie platformy CDE dla Inwestycji

Poniżej prezentujemy studium przypadku dotyczące wykorzystania platformy iCDE podczas budowy hotelu Sangate w Warszawie. Tekst powstał na podstawie wystąpienia Weroniki Dacka, Menadżerki BIM w firmie MIRBUD S.A., podczas konferencji BIM MeetUp we Wrocławiu w marcu 2024 roku.

Opis inwestycji

Hotel Sangate zajmuje powierzchnię ponad 21 tysięcy metrów kwadratowych i dysponuje prawie 400 pokojami gościnnymi. Zakończenie budowy planowane jest na 2026 rok, a prace rozpoczęły się w listopadzie 2023 roku. Projekt charakteryzuje się dużą skalą i wieloma wyzwaniami, w tym: 

  • Koordynacją zaangażowanych stron: kadry budowlanej, biur projektowych, inwestora i nadzorów.
  • Sprawnym zarządzaniem dokumentacją projektową z wielu źródeł.
  • Utrzymaniem ciągłości pracy mimo rotacji pracowników.

Rozwiązaniem tych problemów okazało się wdrożenie platformy iCDE, wsparte przez dyrekcję firmy i dział nadzoru inwestycji, a także przez doświadczonego inwestora.

Przygotowanie do wdrożenia

Początki wdrożenia były trudne. Weronika relacjonuje: „Mieliśmy prosty plan – stworzyć system zarządzania dokumentacją, który wydawał się prostą drogą do uruchomienia projektu. Jednak rzeczywistość przyniosła wiele wyzwań i wymagała licznych testów”.

Głównym celem MIRBUD było uniknięcie wdrożenia, po którym system jest uciążliwym i nadmiarowym obowiązkiem dla pracowników. Dzięki współpracy z kadrą na budowie i inwestorem, platforma przeszła przez wiele iteracji, zanim została dostosowana do potrzeb użytkowników. Wynik? Platforma „żyje” równolegle do postępu prac, a MIRBUD zyskał rozwiązanie idealnie dopasowane do swoich potrzeb.

Wsparcie i aktualizacje

Co ważne, zespół nie został pozostawiony sam sobie. Pracownicy otrzymali spersonalizowane instrukcje, odpowiednie do ich stanowisk i zakresów obowiązków. Weronika zwraca uwagę na wartość fizycznej obecności BIM Managera na budowie, która pomaga w adaptacji i przypomina o korzystaniu z platformy. Ważne jest, aby wspierać pracowników w zmianie przyzwyczajeń.

Konfiguracja iCDE jest ciągle aktualizowana w odpowiedzi na uwagi i potrzeby zespołu. Dzięki temu system stale się rozwija, a nowe funkcje są wprowadzane na podstawie sugestii z budowy.

Blokady i obawy

Niekiedy pojawiają się opory przed wprowadzeniem nowego systemu, często ze strachu przed nieodwracalnością zapisów w platformie. Jednak błędy są częścią każdego procesu, również opartego o pracę w CDE. Już po pierwszych miesiącach można zauważyć, że praca z iCDE zwiększa kontrolę i odpowiedzialność za dokumentację. Weronika pół żartem, pół serio podkreśla, że kontrola jest najwyższą formą zaufania.

Wdrożenie iCDE na budowie hotelu Sangate to przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać zarządzanie projektami, podnosząc efektywność i odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron.

_________________________________________________________________________________________________

Chcesz dowiedzieć się jak iCDE może usprawnić pracę w Twojej firmie? Umów się na darmową konsultację z ekspertem.

Czekamy na Twoją wiadomość na contact@icde.com