Fundament standaryzacji

Po kilku latach od wydania, dzięki wysiłkom wielu osób w szczególności dr Jacka Magiery, profesora Adama Glemy,  dr Tomasza Piotrowskiego i współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z EccBIM wreszcie mamy polskie tłumaczenie normy ISO 19650-1. To międzynarodowy standard, który definiuje i wyznacza podstawowe zasady zarządzania informacją w całym cyklu życia obiektów budowlanych. 

Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tej normie, albo ze względu na brak tłumaczenia nie mieliście okazji się z nią zapoznać, to czas najwyższy zasiąść do lektury. Przede wszystkim dlatego, że jest ona niezbędnym fundamentem wszelkiej systemowej cyfryzacji zarządzania informacją oraz standaryzacji BIM. 

Dlaczego ISO jest konieczne?

Wprowadzenie jakiegokolwiek standardu wymaga zdefiniowania, skoordynowania i ujednolicenia przynajmniej kilku obszarów, w szczególności: 

 • języka, którym będą się porozumiewać wszystkie zaangażowane strony, 
 • najważniejszych konceptów i definicji, które umożliwią sprawniejszą komunikację, 
 • podstawowych procesów i ról, które pozwolą na szybsze wdrożenie oraz systematyczny rozwój, 
 • kluczowych dokumentów, które zapewnią powtarzalność uzgodnionych, wypracowanych i sprawdzonych ścieżek. 

ISO 19650-1 spełnia wszystkie te warunki wprowadzając do świata zarządzania informacją w budownictwie porządek, którego dotychczas tak bardzo nam brakowało. Jeżeli zaczęliście już kreślić w głowach skomplikowane procesy oparte o sztuczną nowomowę, możecie odetchnąć z ulgą. Zaproponowane w normie standardy skupiają się na wyznaczeniu minimalnego, ale wystarczającego poziomu pozwalającego na organizację pracy różnorodnych podmiotów występujących na rynku budowlanym. Tym samym ISO pozostawia podmiotom wystarczającą, a miejscami wręcz dużą, swobodę pozwalającą, na wykorzystanie najlepszych praktyk, doświadczeń i narzędzi, które każdy z nas już posiada. 

Na co warto zwrócić uwagę?

Co znajdziemy w ISO 19650-1? 

 1. Podział na etapy dojrzałości procesów zarządzania informacją w organizacji. Jest on rozbity na cztery warstwy: biznesową, informacyjną, technologiczną oraz normową. 
 1. Definicję wymagań informacyjnych i wynikającą z niej dokumentację. Szczególnie istotne jest dogłębne zrozumienie relacji między wymaganiami OIR (organizacji), AIR (aktywów / eksploatacji), PIR (projektów) i EIR (wymiany informacji) oraz wynikającymi z nich modelami PIM (informacji projektu) i AIM (informacji aktywów / eksploatacji). Pozwala to na prawidłowe określenie cyklu życia informacji, co umożliwia zbudowanie efektywnych procesów. 

Opracowanie własne na podstawie normy PN-EN ISO 19650-1: Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) –
Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym – Część 1: Koncepcje i zasady

 1. CDE (Common Data Environment)! Wspólne Środowisko Danych – jak sama nazwa wskazuje – nie jest pojedynczym systemem, a ekosystemem wielu programów agregujących, standaryzujących i wymieniających się danymi. Wspólnie tworzą one źródło wiedzy i informacji o projekcie. Oczywiście każdy taki ekosystem u swoich podstaw posiada platformę do zarządzania dokumentacją, która służy jako repozytorium danych i w mniejszym lub większym stopniu pozwala na ich interpretację. 
 1. Cechy charakterystyczne dla CDE, w tym: 
 • Konteneryzacja (podział struktury) informacji pozwalająca na koordynację prac wielu zespołów, 
 • Stany kontenerów informacji w CDE (znane również jako obszary / foldery CDE), określające dojrzałość i widoczność dokumentów, 
 • Rewizjonowanie danych i dokumentów na kolejnych etapach rozwoju projektu, 
 • Kody zdatności określające dozwolone użycie informacji. 

Co dalej?

W serii kliku krótkich artykułów przybliżymy wam kluczowe zagadnienia ISO 19650, wraz z praktycznymi przykładami wykorzystania ich w codziennej pracy. Na początek skupimy się na założeniach podziału cyklu powstawania dokumentacji na cztery kluczowe stany, w których może znaleźć się dokument: Praca w toku (WIP), Współdzielenie (Shared), Opublikowanie (Published) oraz Archiwum (Archive). 

Opracowanie własne na podstawie normy PN-EN ISO 19650-1: Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) –
Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym – Część 1: Koncepcje i zasady

_________________________________________________________________________________________________

Chcesz dowiedzieć się jak iCDE może usprawnić pracę w Twojej firmie? Umów się na darmową konsultację z ekspertem.

Czekamy na Twoją wiadomość na contact@icde.com